ป่วงลงราก คืออะไร

ป่วงลงราก คืออะไร

โรคแต่ละโรคแต่ละสมัยมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงของโรคทุกยุคทุกสมัย  ทำให้คนเราต้องหาวิธีในการรักษา  เพื่อที่จะอยู่ร่วมกับโรคนั้นได้  รวมทั้งโรคติดต่อในสมัย  แต่ก็สามารถเกิดได้ในยุคปัจจุบันได้  เช่น  โรคป่วง  หรือเราเรียกว่า  อหิวาตกโรค

อหิวาตกโรค  เป็นโรคที่ระบาดมากในประเทศไทย  โดยเฉพาะในกรุงเทพ  ซึ่งทำให้มีคนตายเป็นหมื่นคนในเวลาอันรวดเร็ว  ใช้เวลาในการระบาดเพียงเดือนกว่าๆเท่านั้น  ยิ่งในสมัยนั้นการแพทย์ยังไม่ทันสมัย  จำนวนของแพทย์ก็มีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย  คนสมัยนั้นเรียกโรคนี้ว่าโรคป่วง  ฟังดูก็แปลกๆกับชื่อโรค 

แต่คนสมัยนั้นอาจเรียกตามอาการของโรคว่าเป็นแบบป่วงๆอยากระบาดก็ระบาดอย่างรวดเร็ว  เมื่อจะหายไปก็หายไปเลย  บางคนก็เรียกโรคนี้ว่า  โรคลงราก  ที่เรียกว่าลงรากอาจเป็นเพราะผู้ป่วยจะมีอาการอาเจียนร่วมด้วย  เหมือนกับว่าอ้วกลงดิน  แต่ไม่ว่าจะชื่อโรคป่วง  โรคลงราก  หรือ อหิวาตกโรค  มันก็คือโรคเดียวกัน  ที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาดมีเชื้อแบคทีเรียปนอยู่  ผู้ที่ได้รับเชื้อจะมีอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงหลายรอบ  ถ่ายเป็นน้ำเหมือนน้ำซาวข้าว  ร่างกายอ่อนแอจากการถ่ายเหลวหลายรอบ  

ผู้ที่เสียชีวิตเกิดจากที่เสียเกลือแร่ในร่างกายเป็นจำนวนมาก  ยิ่งคนสมัยก่อนที่ติดเชื้อไม่รู้วิธีป้องกัน  ไม่ดื่มน้ำมากๆๆตอนท้องเสียทำให้ร่างกายขาดน้ำขาดเกลือแร่อย่างเฉียบพลับ  ร่างกายช็อกเสียชีวิตได้  ยิ่งเมื่อผู้ที่ติดเชื้อสามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้พร้อมๆกันหลายคน  ด้วยการคลุกคลี  ใกล้ชิดสัมผัสรวมทั้งใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย  ก็สามารถติดเชื้อและแพร่เชื้อให้คนอื่นได้ง่าย  และทางการแพทย์ในสมัยก่อนไม่ทันสมัยผู้ที่จบแพทย์ก็มีจำนวนน้อย  พยาบาลผู้ดูแลคนป่วยก็ไม่เพียงพอ  การผลิต  การค้นคว้าหาวิธีป้องกันยังไม่ได้

  แต่ตอนนี้เรามีวิธีรักษาและป้องกันผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อให้หายขาดได้  และโรคนี้ก็ไม่ใช่โรคติดต่ออันตรายเหมือนสมัยก่อน  แต่อย่างเราพวกเราก็ไม่ควรประมาณ  เพราะโรคนี้เกิดจากการรับประทานอาหาร  วิธีป้องกันเริ่มต้นก็คือตัวเรา   ที่ต้อง  ต้องรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่สะอาด  สด  ใหม่  เลือกรับประทานอาหารที่อุ่นร้อนจะดีที่สุด  

ไม่ว่าจะโรคยุคเก่าหรือโรคยุคใหม่ก็เป็นโรคที่น่ากลัวเท่าๆกัน  ถ้าหากเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว  และยังหาวิธีป้องกันหรือรักษาไม่ได้ก็ยังเป็นโรคที่น่ากลัวเหมือนเดิม  ถึงแม้นว่าโรคที่เกิดขึ้นมาส่วนใหญ่จะมียารักษา  หรือยับยั้งได้แล้ว  แต่ก็ยังมีอีกหลายโรคที่ยังหายารักษาให้หายขาดไม่ได้  รวมทั้งยังมีโรคอุบัติขึ้นใหม่ที่เราทุกคนแทบรับมือหรือตั้งตัวไม่ทัน  

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  เวปเจตใหม่

admin

Comments are closed.