วิธีการทำบุญที่ได้ผลดีที่สุด

วิธีการทำบุญที่ได้ผลดีที่สุด

เชื่อว่าหลายๆคนคงต้องเคยทำบุญกันมาบ้าง แต่หลายคนคงไม่ทราบว่าการทำบุญที่ถูกวิธีนั้นจะช่วยให้เราได้บุญได้กุศลกันมากขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นการทำบุญนั้นอันที่จริงแล้วมีหลายวิธีด้วยกัน ซึ่งวันนี้เราก็จะมีการมาแนะนำการทำบุญในหลายรูปแบบเพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดด้วย

วิธีแรกคือ การทำบุญด้วยการนั่งสมาธิ ภาวนาจิต เพราะการนั่งสมาธินั้นถือเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง ในหนึ่งวันทำสักสิบห้านาที จะช่วยส่งผลให้มีบุญบารมีมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้มีสติและแก้ไขปัญหาได้ดีอีกด้วย

วิธีสองคือ การทำบุญด้วยการไถ่ชีวิตสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยปลา ปล่อยนก หรือไถ่ชีวิตโคกระบือ ล้วนแล้วแต่เป็นการทำบุญและการชดใช้กรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรอีกด้วย แต่การปล่อยสัตว์นั้นต้องทำอย่างถูกต้องและเหมาะสม สัตว์ที่ปล่อยไปต้องมีชีวิตรอดด้วย

วิธีสามคือ การทำบุญด้วยการให้ทาน เป็นการแบ่งปันให้กับผู้อื่น ซึ่งสิ่งที่ให้นั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้รับ จึงจะทำให้ได้อานิสงค์ของการทำทานอย่างแท้จริง อีกทั้งจะช่วยส่งผลให้มีเงินทองไหลมาเทมา มีฐานะการงานที่มั่นคงและปลอดจากหนี้สิน

วิธีสี่ คือ การทำบุญด้วยการรักษาศีล เพราะการละเว้นการกระทำบาปนั้น จะเป็นการฝึกจิตใจให้ทำความดี ไม่ทำชั่ว ซึ่งอานิสงค์จากการรักษาศีลนั้น จะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง เวรกรรมที่มีก็ทุเลาลง

วิธีห้า คือ การทำบุญด้วยการอุทิศส่วนกุศล เมื่อทำดีแล้วจงแบ่งปัน อุทิศส่วนบุญกุศลให้กับเจ้ากับนายเวร และภูตผี เทวดา ซึ่งอานิสงค์จากการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล จะทำให้จิตใตผ่องใสและบริสุทธิ์

วิธีหก คือ การทำบุญด้วยการสวดมนต์ สวดเป็นประจำจะทำให้มีสติ อานิสงค์ของการสวดมนต์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครอง หน้าที่การงานก้าวหน้า โชคลาภไม่ขาดสาย แคล้วคลาดจากเคราะห์ร้ายทั้งปวง และเมื่อสวดแล้วแผ่เมตตา ก็จะยิ่งได้อานิสงค์

วิธีเจ็ด คือ การทำบุญด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตน การมีกริยามารยาทดี อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ จะได้อานิสงค์ความรักและความเมตตาจากผู้ใหญ่

วิธีแปด คือการทำบุญด้วยการแสดงธรรมและการฟังธรรม จะช่วยยกระดับจิตใจ ยิ่งจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแพร่ อานิสงค์จากการช่วยให้ผู้อื่นได้ยกระดับจิตใจ จะทำให้มีคนเคารพและสรรเสริญมากมาย

วิธีเก้า คือการทำบุญด้วยการให้ทุนการศึกษา ซึ่งอานิสงค์จากการให้โอกาสผู้ด้อยโอกาส จะทำให้มีสติปัญญาและไหวพริบ รอบรู้

วิธีสิบ คือการทำบุญด้วยการอนุโมทนาบุญแก่ผู้อื่น เมื่อคนอื่นทำดีอานิสงค์จากการทำบุญจะทำให้มีแต่ความสุข และมีมิตรสหายมากมาย

วิธีสุดท้าย การทำบุญด้วยการบวช หรือบวชชีพราหมณ์ ไม่ว่าจะเป็นการบวชเพื่อตอบแทนบุญคุณให้พ่อแม่ หรืออุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร อานิสงค์จากการบวชก็จะช่วยให้เวรกรรมที่มีเบาบางลง และเป็นหนทางสู่ปรินิพาน

 

 

สนับสนุนโดย    เว็บหวยถอนขั้นต่ำ 100

admin

Comments are closed.