เทคโนโลยีอาหาร

เทคโนโลยีอาหาร

เทคโนโลยีอาหาร มันจะเกี่ยวข้องกับการแปรรูปอาหารที่อยู่ในระดับอุส่าหกรรมนั้นเอง ซึ่งเทคโนโลยีอาหารนั้นจะเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์โดยการนำเอาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์มาผสมผสานให้เกิดการแปรรูปของอาหารนั้นเอง เช่น การแปรรูปอาหารให้อยู่นานมากยิ่งขึ้น จากระยะเวลาเดิมของอาหารที่จะต้องเน่าเสีย หรือทานไม่ได้แล้วนั้น เทคโนโลยีนี้ก็จะเข้ามาช่วยให้อาหารอยู่ได้นานมากขึ้น

หรือจะเรียกว่า การยืดเวลาของอาหารให้นานมากขึ้นนั้นเอง ซึ่ง เทคโนโลยีอาหารยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะเทคโนโลยีอาหาร ยังช่วยให้มลพิษทางอาหารน้อยลง โดยในปัจจุบันนี้มีเครื่องทำลายเศษอาหาร เพื่อให้มันย้อยสลายได้เร็วยิ่งขึ้น และยังไม่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเน่า โดยเจ้าเครื่องมือนี้ จะทำหน้าที่ คือ เมื่อเราทิ้งเศษอาหารเครื่องนี้ เครื่องนี้ก็จะทำงาน คือจะดูดน้ำที่อยู่ในอาหารออกให้หมด แล้วหลังจากนั้นเศษอาหารของเราก็จะเกิดการแห้ง พอเศษอาหารมันแห้งมากๆ

มันก็จะย้อยสลายไปเอง โดยมันประหยัดเวลาในการย้อยสลายไปได้มากๆ นอกจากนี้ เทคโนโลยีอาหารยังสามารถนำเศษอาหารไปทำเป็นปุ๋ยได้ เพื่อที่จะไม่ทำให้โลกของเราเต็มไปด้วยเศษอาหาร  และในเทคโนโลยีอาหารนั้นก็จะมีเครื่องมือหรือเครื่องจักรในการผลิตอาหารในอัตราที่มีจำนวนมากๆ  เพื่อที่จะให้อัตราการผลิตนั้นเท่าเทียมกันทุกอัน

เพื่อที่จะไม่ให้มีอันไหนที่มากไป หรือน้อยไปนั้นเอง ส่วนใหญ่แล้วโรงงานที่ใหญ่ๆก็จะใช้หุ่นยนต์ หรือเครื่องจักรในการผลิตกันทั้งนั้น อาจจะเพราะเจ้าของโรงงานอาจจะอยากได้สิ้นค้าที่มีจำนวนที่เยอะมากๆ และอยากให้คุณภาพของสิ้นค้านั้นๆเหมือนกัน ฉะนั้นเจ้าของโรงงานเองก็ต้องใช้เครื่องจักร เพราะถ้าหากใช้คนทำ ก็อาจจะไม่ได้คุณภาพสิ้นค้าที่ต้องการ เพราะคนเรา ไม่สามารถทำสิ้นค้าให้เหมือนกันแปะๆ ได้ทุกอัน ฉะนั้นเครื่องจักร หุ่นยนต์ จึงสำคัญมากๆต่อการผลิตของโรงงาน แต่ถึงอย่างไร คนก็ยังจำเป็นต่อการผลิตอยู่ดี

เพราะคนมีน่าที่สั่งการเพื่อที่จะให้เครื่องจักรนั้นทำงานได้อย่างที่เราต้องการ แต่ถึงอย่างไร มันก็ช่วยลดค่าแรงงาน ลงไปมากจริงๆ เพราะจากที่ตอนแรกอาจจะจ้างพนักงานหนึ่งร้อยคน แต่ถ้าหากมีเครื่องจักรไว้ค่อยช่วยในการผลิต เจ้าของโรงงานก็จะจ้างพนักงานเหลือแค่ยี่สิบคน ฉะนั้นการมีเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์นั้นมีทั้งข้อดีละข้อเสีย คือ เครื่องจักร สามารถช่วยให้ประหยัดเวลา

เครื่องจักรช่วยให้สามารถคำนวณรายจ่ายในแต่ละรอบได้อย่างแม่นยำ และเครื่องจักรยังสามารถช่วยให้เจ้าของโรงงานประหยัดไปได้เป็นเท่าตัวเลย ซึ่งข้อเสียของเทคโนโลยีประเภทนี้ก็มีเช่นเดียวกัน เช่น ถ้าหากตอนที่เราซื้อเครื่องจักร เราดูเครื่องจักรไม่ดี เราอาจจะถูกหลอกได้ ฉะนั้นเวลาที่จะซื้อเครื่องจักรในแต่ละครั้งควรจะมีผู้เชี่ยวชาญไปดูด้วย

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  แทงหวยออนไลน์

admin

Comments are closed.