Tag แปลผลเลือดไม่ยาก

แปลผลเลือดไม่ยาก

โดยวันนี้เราจะมาแปลผล คอเลสเตอรอลในเลือดว่ามันจะมีกี่ชนิดและมีค่าเท่าไหร่ที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราเป็นโรคไขมันในเลือดสูงแล้ว

คอเลสเตอรอลเป็นไขมันชนิดหนึ่งที่ร่างกายสามารถผลิตเองได้และสามารถพบได้ในอาหารคอเลสเตอรอลเป็นไขมันที่จำเป็นในกระบวนการสร้างเซลล์ต่างๆของร่างกายและยังเป็นพลังงานในการที่ร่างกายจะทำงานได้อย่างปกติด้วยแต่ถ้าเรามีคอเลสเตอรอลสูงเกินปกติ

ซึ่งคอเลสเตอรอลพวกนี้มันก็จะเข้าไปสะสมในผนังหลอดเลือดของเราทให้เราเสี่ยงต่อโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดต่างๆได้โดยผลเลือดคอเลสเตอรอลจะมีอยู่4อย่างด้วยกันคอื หนึ่งTota Cholerol สองLDL-C สามTriglycerides สี่ HDL-C โดยตัวแรก Tota Cholerolก็คือจะเป็นตัวคอเลสเตอรอลรวมๆไม่ได้แบ่งแยกชนิดจะเป็นตัวรวมๆระหว่าง LDL-C Triglycerides และ HDL-C 

พวกตัวเหล่านี้ก็จะเป็นตัวบ่งบอกรวมๆว่าไขมันของเราสูงหรือเปล่าตัวที่สอง LDL-Cซึ่ง LDL-Cเป็นไขมันที่ดีมันทำหน้าที่ในการขนส่งไขมันของมันไปยันเซลล์ต่างๆของร่างกายและนำเอาไปสะสมบนเซลล์ผนังหลอดเลือดของเราเมื่อเรามี LDL-Cที่สูงมากๆโอกาสเสี่ยงก็จะทำให้เกิดโรคหัวใจและก็โรคหลอดเลือดก็สูงเช่นกัน

นอกจากนี้ตัวที่สามTriglyceridesเป็นไขมันที่ไม่ดีเมื่อเรามีTriglyceridesในเส้นเลือดสูงก็จะทำให้เราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดได้นอกจากนี้ถ้ามีTriglyceridesที่สูงมากๆโอกาสที่จะทำให้เกิดโรคตับอักเสบได้ก็มีสูงเช่นกันตัวที่สี่ HDL-Cตัวนี้เป็นไขมันที่ดี

หน้าที่ของมันจะทำการขนส่งเซลล์ต่างๆของร่างกายไปที่ตับเพื่อที่เอาไปทำลายและขับทิ้งดังนั้นถ้าเรามี HDL-Cที่สูงๆก็จะลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดได้สรุปเราก็แบ่งไขมันออกเป็น2อย่างด้วยกันก็คือไขมันที่ดีแล้วก็ไขมันที่ไม่ดี

ดังนั้นไขมันที่ไม่ดีก็จะมีอยู่สองตัวด้วยกันก็คือ LDL-C และ Triglycerides ส่วนไขมันดีก็คือ HDL-C ต่อมาเราก็จะมาดูค่าระดับของคอเลสเตอรอลเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าดีTCจะน้อยกว่า200มิลลิกรัม/เดซิลิตรค่าปกติของ LDL-Cหรือไขมัมนที่ไม่ดีตัวนี้ค่าปกติน้อยกว่า100มิลลิกรัม/เดซิลิตร

ส่วนตัวGTก็จะเป็นไขมันที่ไม่ดีอีกตัวหนึ่งค่าปกติของมันค่าน้อยกว่า150มิลลิกรัม/เดซิลิตรและตัวสุดท้ายคือHDL-Cค่าปกติของมันมากกว่า40มิลลิกรัม/เดซิลิตรโดยถ้าผลลือดของเรามีคอเลสเตอรอลที่สูงเกินค่าปกติเหล่านี้ก็จะบ่งบอกว่าเรามีภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงแล้วก็เป็นไปได้อย่างไรก็ห้ามเกินเด็ดขาด

 

สนับสนุนโดย    แทงหวย